A+ A A-

SLANJE RADOVA

VAŽNE NAPOMENE

• Rok za slanje sažetaka je 01.07.2022. do 23:59 i neće biti naknadno produžavan.
• Apstrakti koji stignu nakon završetka roka za prijavu rada neće biti uzeti u razmatranje.
• Prilikom pisanja rada koristiti uputstvo za pisanje sažetka
• Svi sažeci moraju biti poslani elektronskim putem na priloženom obrascu koji možete preuzeti ovdje
• Nekompletne prijave radova neće biti razmatrane.
• Ukoliko jedan autor prijavljuje više od jednog rada, sažeci se moraju poslati odvojeno.
• Organizatori neće prihvatiti sažetke koji nisu poslati na odgovarajući način.
• Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Naučnog odbora Kongresa.
• Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka-da li će biti prezentovan usmeno ili kao elektronski poster. Odluka Naučnog Odbora je konačna.
• Svi prihvaćeni sažeci će biti štampani identično kako su primljeni. Organizator neće snositi odgovornost za eventualne greške i netačnosti u prihvaćenim sažecima.
• Svi prihvaćeni sažeci biće štampani u Zborniku sažetaka radova Trećeg kongresa oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji će biti katalogizovan od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
• Jedan od autora prihvaćenog rada mora izlagati rad ukoliko je prihvaćen za oralnu prezentaciju.
• Prezentujući autor mora biti registrovan za učešće na kongresu i obavezno imati uplaćenu kotizaciju, u protivnom, sažetak iako prihvaćen, neće biti štampan u Zborniku radova.

...preuzmite obrazac za pisanje sažetaka u obliku .docx datoteke  Obrazac za pisanje sažetaka (23.1 KB)

Popunjen obrazac pošaljite elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske