A+ A A-

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Izaberite tip sazetka
• Originalni i stručni rad: sazetak sadrži Uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak
• Pregledni rad: sažetak sadrži uvod, cilj, razradu i zaključak
• Prikaz slučaja: sažetak sadrži uvod, cilj, prikaz slučaja i zaključak

Priprema teksta
• Pismo: latinica, jednostruki prored, font Times New Roman, normal, veličina 12, obostrano poravnjanje
• Sazetak mora da sadrži sledeće dijelove: Naslov, podatke o autoru/ima, tekst sazetka, mejl adresu kontakt osobe. Obavezno je da bude poslat u priloženom obrascu
• Maksimalna dužina sažetka: 300 riječi
• Sažetak mora biti napisan na službenim jezicima u BiH ili na engleskom jeziku.

Priprema sažetka:
• Naslov sažetka mora biti pisan velikim slovima i boldovan; maksimalni broj riječi: 20
• Autori: napisati u sledećem formatu prezime i prvo slovo imena za svakog autora ponaosob; boldovati ime autora koji prezentuje rad; afilijacije napisati redoslijedom kako su navedena imena. Ukoliko autori dolaze iz različitih institucija, pored imena obilježiti broj (superscript), a potom navesti ime institucije.
Primjer:
Nikolic A.1, Savić B.2
1 Klinika za očne bolesti, Grad, Zemlja; 2 Dom zdravlja, Grad, Zemlja
• Struktura sažetka se sastoji iz pet glavnih djelova: Uvod, Cilj, Materijal i metode, Rezultati i Zaključak. Izuzetak su prikaz slučaja ili pregledni rad (vidjeti Izaberite tip sažetka)
• Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim na mjestima gdje je neophodno korišćenje velikih slova.Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske