A+ A A-

INSTRUKCIJE ZA PREDAVAČE

Prezentaciju treba dostaviti putem mail-a ili na USB stick-u na dan dogadjaja za vrijeme akreditacije. U slučaju da je USB stick zaražen virusom, predavač mora biti u mogućnosti da prezentaciju pošalje putem mail-a na licu mjesta.

Poželjno je da prezentacija bude u .pptx formatu (ostali formati poput .pdf ili .ppt su takođe prihatljivi).

Predavač čija prezentacija sadrži hyperlink ili bookmark treba popratne materijale da stavi u isti folder sa prezentacijom, ili ako je vezan internet link treba to da naglasi.

Predavač koji donosi svoj laptop ili notebook mora mail-om obavijestiti organizatora o tome maksimalno 5 dana prije kongresa. Laptop ili Macbook mora da posjeduje HDMI video izlaz, kao i mini jack 3.5mm audio izlaz (audio izlaz je potreban u slučaju da prezentacija sadrži i audio zapis). U slučaju da laptop nema fabrički HDMI i mini jack 3.5mm izlaz, prezenter treba donijeti svoj adapter.

Prezenter (pointer, kliker) će biti obezbijeđen od strane organizatora, odnosno kompanije koja radi tehničku podršku kongresa.

Predavačima će biti omogućen "preview" monitor sa tajmerom. Tajmer će biti popraćen zvučbim signalom koji naglašava 2 minut, 1 minut i 15 sekundi do isteka vremena predviđenog za prezentovanje.


Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske