A+ A A-

SLANJE RADOVA

VAŽNE NAPOMENE

• Rok za slanje sažetaka je 01.07.2022. do 23:59 i neće biti naknadno produžavan.
• Apstrakti koji stignu nakon završetka roka za prijavu rada neće biti uzeti u razmatranje.
• Prilikom pisanja rada koristiti uputstvo za pisanje sažetka
• Svi sažeci moraju biti poslani elektronskim putem na priloženom obrascu koji možete preuzeti ovdje
• Nekompletne prijave radova neće biti razmatrane.
• Ukoliko jedan autor prijavljuje više od jednog rada, sažeci se moraju poslati odvojeno.
• Organizatori neće prihvatiti sažetke koji nisu poslati na odgovarajući način.
• Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Naučnog odbora Kongresa.
• Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka-da li će biti prezentovan usmeno ili kao elektronski poster. Odluka Naučnog Odbora je konačna.
• Svi prihvaćeni sažeci će biti štampani identično kako su primljeni. Organizator neće snositi odgovornost za eventualne greške i netačnosti u prihvaćenim sažecima.
• Svi prihvaćeni sažeci biće štampani u Zborniku sažetaka radova Trećeg kongresa oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji će biti katalogizovan od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
• Jedan od autora prihvaćenog rada mora izlagati rad ukoliko je prihvaćen za oralnu prezentaciju.
• Prezentujući autor mora biti registrovan za učešće na kongresu i obavezno imati uplaćenu kotizaciju, u protivnom, sažetak iako prihvaćen, neće biti štampan u Zborniku radova.

...preuzmite obrazac za pisanje sažetaka u obliku .docx datoteke  Obrazac za pisanje sažetaka (23.1 KB)

Popunjen obrazac pošaljite elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Datum poslednje izmene: nedelja, 17 april 2022 20:06

Pogodaka: 3220

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Izaberite tip sazetka
• Originalni i stručni rad: sazetak sadrži Uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak
• Pregledni rad: sažetak sadrži uvod, cilj, razradu i zaključak
• Prikaz slučaja: sažetak sadrži uvod, cilj, prikaz slučaja i zaključak

Priprema teksta
• Pismo: latinica, jednostruki prored, font Times New Roman, normal, veličina 12, obostrano poravnjanje
• Sazetak mora da sadrži sledeće dijelove: Naslov, podatke o autoru/ima, tekst sazetka, mejl adresu kontakt osobe. Obavezno je da bude poslat u priloženom obrascu
• Maksimalna dužina sažetka: 300 riječi
• Sažetak mora biti napisan na službenim jezicima u BiH ili na engleskom jeziku.

Priprema sažetka:
• Naslov sažetka mora biti pisan velikim slovima i boldovan; maksimalni broj riječi: 20
• Autori: napisati u sledećem formatu prezime i prvo slovo imena za svakog autora ponaosob; boldovati ime autora koji prezentuje rad; afilijacije napisati redoslijedom kako su navedena imena. Ukoliko autori dolaze iz različitih institucija, pored imena obilježiti broj (superscript), a potom navesti ime institucije.
Primjer:
Nikolic A.1, Savić B.2
1 Klinika za očne bolesti, Grad, Zemlja; 2 Dom zdravlja, Grad, Zemlja
• Struktura sažetka se sastoji iz pet glavnih djelova: Uvod, Cilj, Materijal i metode, Rezultati i Zaključak. Izuzetak su prikaz slučaja ili pregledni rad (vidjeti Izaberite tip sažetka)
• Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim na mjestima gdje je neophodno korišćenje velikih slova.Datum poslednje izmene: subota, 01 februar 2020 08:29

Pogodaka: 3888

INSTRUKCIJE ZA PREDAVAČE

Prezentaciju treba dostaviti putem mail-a ili na USB stick-u na dan dogadjaja za vrijeme akreditacije. U slučaju da je USB stick zaražen virusom, predavač mora biti u mogućnosti da prezentaciju pošalje putem mail-a na licu mjesta.

Poželjno je da prezentacija bude u .pptx formatu (ostali formati poput .pdf ili .ppt su takođe prihatljivi).

Predavač čija prezentacija sadrži hyperlink ili bookmark treba popratne materijale da stavi u isti folder sa prezentacijom, ili ako je vezan internet link treba to da naglasi.

Predavač koji donosi svoj laptop ili notebook mora mail-om obavijestiti organizatora o tome maksimalno 5 dana prije kongresa. Laptop ili Macbook mora da posjeduje HDMI video izlaz, kao i mini jack 3.5mm audio izlaz (audio izlaz je potreban u slučaju da prezentacija sadrži i audio zapis). U slučaju da laptop nema fabrički HDMI i mini jack 3.5mm izlaz, prezenter treba donijeti svoj adapter.

Prezenter (pointer, kliker) će biti obezbijeđen od strane organizatora, odnosno kompanije koja radi tehničku podršku kongresa.

Predavačima će biti omogućen "preview" monitor sa tajmerom. Tajmer će biti popraćen zvučbim signalom koji naglašava 2 minut, 1 minut i 15 sekundi do isteka vremena predviđenog za prezentovanje.


Datum poslednje izmene: subota, 01 februar 2020 08:33

Pogodaka: 2901

Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske