A+ A A-

Simpozijum "ZDRAV POGLED NA SVIJET"

Udruženje oftalmologa Republike Srpske u saradnji sa Unimed Pharmom organizuje Simpozijum "ZDRAV POGLED NA SVIJET". Simpozijum će se održati 1. juna 2018. godine u 15h u hotelu Talija u Banjoj Luci.

PROGRAM:
14:30 Registracija učesnika
15:00 Prof. dr Miroslav Knežević
Tumor ili pseudotumor orbite
  Doc. dr med Sanja Sefić Kasumović
Uloga OCT angiografije u bolestima papile vidnog živca i ostalim bolestima makule
  Prof. dr Milka Mavija
Makula dalje od AMD
‐ Prezentacija Unidexa
‐ Diskusija o svakom pojedina;nom predavanju
‐ Popunjavanje evaluacionog lista
‐ Koktel

Skup je akreditovan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske sa po 5 bodova za pasivne učesnike.

Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske