A+ A A-

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske - Važne informacije za predavače

Predavanja će se održavati u dvije odvojene sale: Koncertna dvorana i Vijećnica Banskog dvora.

Koncertna dvorana ima kapacitet 350 mjesta, uz još 50 mjesta na balkonima i ima odličnu akustiku. Smatra se jednom od najakustičnijih dvorana u Evropi. Vijećnica ima 70 mjesta. Obe sale imaju govornice i mjesta za radno predsjedništvo.

Govornice će biti opremljene monitorom za predavača i prezenterom/pointerom. Kako bi se izbjegle pauze u tranziciji između dva predavača, predavanja će otvarati tehničko lice sa odvojenog računara u sali.

Molimo sve predavače da se strogo pridržavaju vremena predviđenog za prezentaciju, kako bismo imali što kvalitetnije iskorišteno vrijeme u obe sale. Za svaku prezentaciju će se uključiti brojač na početku prezentacije, a tokom zadnja tri minuta prezentacije taj brojač će biti vidljiv i na platnu predviđenom za prezentacije i biće popraćen zvučnim signalom koji će označavati kraj vremena predviđenog za prezentaciju.

Vrijeme predavanja:
Kursevi po pozivu organizatora kongresa: 20 minuta
Druga predavanja po pozivu organizatora kongresa: 15 minuta
Ostala predavanja: 8 minuta

FORMAT PREZENTACIJE
Prezentaciju kreirajte u Microsoft Office PowerPoint programu. Office 2003 će biti najniži program na raspolaganju.

Molimo da predate prezentaciju osobi zaduženoj za tehničku podršku u sali za predavanje, na USB memoriji ili CD/DVD-u, najmanje jedan sat pre vašeg izlaganja.

Ukoliko je vaš rad kombinacija video filma i Power Point-a, proverite da li je vaša prezentacija funkcionalna u Sali u kojoj izlažete, bar 2 sata ranije. Poželjno je da koristite neki od standardnih formata (mp4, avi, wmv). Nije predviđeno da koristite svoj računar.

U cilju poštovanja predviđenog vremena za izlaganje, sugestija organizatora kongresa je korišćenje minimuma teksta na stranici i minimalnog broja slajdova koji omogućavaju efikasno izlaganje.


Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske