A+ A A-

Obilježavanje svjetske nedelje borbe protiv glaukoma u Republici Srpskoj

Poštovane kolege,

Povodom obilježavanja Svjetske nedelje borbe protiv glaukoma 07-11. marta 2016. pozivam Vas da pokrenete akciju besplatnog skrininga glaukoma u Vašim organizacionim jedinicama.

Kao i prethodnih godina, ljekari Klinike za očne bolesti UKC RS planiraju održavanje akcije besplatnog skrininga glaukoma u prostoru Ulaznog hola Poliklinike UKC RS, dana 09.03.2016. u terminu 08:00-14:00.

Skriningom bi se omogućilo da se iz opšte populacije izdvoje osobe koje pokazuju predispoziciju za glaukom, a ujedno to je i prilika da se skrene pažnja javnosti na neophodnost rane dijagnostike i pravovremenog liječenja glaukoma. Skrining glaukoma u ovoj akciji podrazumijeva aplanacionu tonometriju, biomikroskopski pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka, uz ispunjavanje skrining listića za otkrivanje postojanja faktora rizika za glaukom, koje vam ovom prilikom dostavljamo. Vaše rezultate sumirajte, pa ćemo ih zajednički analizirati na nekom od budućih skupova.

Nadam se da ćete se pridružiti ovoj akciji.


S poštovanjem

Predsjednik Udruženja oftalmologa Republike Srpske

Doc. dr Milka Mavija


Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske