A+ A A-

Škola ultrazvuka u oftalmologiji - program

U organizaciji Udruženja oftalmologa Republike Srpske, 11. i 12. oktobra 2014. godine, održava se

ŠKOLA ULTRAZVUKA U OFTALMOLOGIJI


Moderator: Doc. Dr Milka Mavija
Predavači: Prof. Dr Ivan Stefanović, Dr Smiljka Đurić, Dr Bojana Dačić
U organizaciji Udruženja oftalmologa Republike Srpske, 11. i 12. oktobra 2014. godine, održava se

ŠKOLA ULTRAZVUKA U OFTALMOLOGIJI


Moderator: Doc. Dr Milka Mavija
Predavači: Prof. Dr Ivan Stefanović, Dr Smiljka Đurić, Dr Bojana Dačić


PROGRAM:

Subota, 11. oktobar 2014.god.

09:00 – 09:45   Fizika ultrazvuka, metode pregleda
09:45 – 10:15   Ehobiometrija
10:15 – 10:45   Kalkulacija za IOL
10:45 – 11:00   Pauza
11:00 – 12:00   Ehografija staklastog tijela, retine. Trauma oka.
12:00 – 12:30   Tumori oka
12:30 – 13:00   Inflamacije oka
13:00 – 13:45   Pauza
13:45 – 16:45   Ultrazvučna biomikroskopija
16:45 – 19:30   Praktični rad na aparatu, pacijenti


Nedelja, 12. oktobar 2014.god.

09:00 – 09:30   Normalna orbita
09:30 – 11:00   Ehografija orbite, patološke promjene
11:00 – 11:30   Pauza
11:30 – 12:00   Ehografija vidnog živca
12:00 – 12:30   Ultrazvuk – CT – NMR
12:30 – 15:00   Praktičan rad, pacijenti
15:00 – 16:00   Pauza
16:00 – 17:00   Pismena provjera znanja
17:00 – 19:00   Praktična provjera znanja
19:00 – 19:30   Podjela sertifikata


Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske